Der er travlhed på maskinfabrikken RIVAL, som netop har investeret fem millioner kroner i en ny DMC 80 FD duoBLOCK CNC maskine til avanceret produktion af bl.a. emner til forsvarsindustrien.

Hullet til fundamentet er gravet, og maskinen er på vej fra Tyskland. DMC 80 FD er en 5-akset multimaskine, som kan bearbejde emner op til Ø 1000.

Noget særligt
”Hos RIVAL har vi gang i noget ganske særligt. Vi har gennem årene opbygget en maskinfabrik, som kan noget ud over det sædvanlige,” fortæller ejer Henrik Holvad. ”Derfor har vi nu også investeret i denne avancerede CNC maskine, som der kun findes få af i landet, og vi søger samtidig endnu et sæt kloge hænder.”

Søger flere kloge hænder
Kunderne kommer ofte til RIVAL, når de har emner, som ikke er lige til at producere. I årenes løb har man på RIVAL bevist, at man har medarbejdere og maskiner, som kan håndtere dette, uanset om det drejer sig om emner til eksempelvis forsvars-, olie/ gas- eller vindindustrien.

RIVAL er således på udkig efter endnu en medarbejder med ”kloge hænder”, som har erfaring med 5-akset fræsning, multimaskine betjening, Siemens-styring og bearbejdning af større, komplekse emner. ”Vi er meget interesserede i at høre fra erfarne maskinarbejdere, som har lyst til at komme med ombord hos os,” siger Henrik Holvad. ”Vi har både mange spændende opgaver i ordrebogen og et stærkt socialt fællesskab, som jeg er helt sikker på vil tiltale mange erfarne maskinarbejdere.”

Se flere nyheder

Maskinfabrikken RIVAL har fået godt fat i forsvarsindustrien, og har netop landet en ny millionordre på systemleverance af avancerede emner. Det giver travlhed i produktionen.

Den nye ordre skal leveres over de kommende år. ”Produktionen af testemnerne starter op nu her og skal køres færdig inden årsskiftet,” fortæller salgschef Christian Aarup fra RIVAL. Han har netop været i Schweiz for at forhandle de sidste ting på plads i forbindelse med ordrerne.

Kritiske emner
I løbet af dette forår har RIVAL leveret de første kritiske emner til én type militærkøretøj. Den nye ordre er på to andre unikke emner til andre militærkøretøjer.

Stærke systemleverancer
Ordrerne bekræfter, at RIVAL har fået et godt tag i forsvarsindustrien og er lykkedes med, gennem netværkssamarbejde, at kunne fungere som systemleverandør på kundens projekter, som kunderne netop værdsætter. ”Vi har her stor glæde af det stærke netværk af underleverandører, som vi samarbejder med primært inden for overfladebehandling, certificerede materialer, svejsning og research & development,” siger Christian Aarup og fortsætter:

RIVAL tager det fulde ansvar
”Vi ved, at parametre som leveringssikkerhed, kvalitet, fuld sporbarhed og et tæt samarbejde om projekterne er afgørende for vores kunder i forsvarsindustrien. Vi tager det fulde ansvar for, at projektet lever op til kundens specifikationer og forventninger – også når det gælder vores underleverandører.”

Travlhed hos RIVAL
Den nye ordre betyder også travlhed i RIVALs produktion. ”Vi er naturligvis løbende i dialog med alle vores gode, faste kunder, da det er vigtigt, at de får booket deres ordrer ind i god tid,” siger Christian Aarup. ”Vi værdsætter de langvarige  kunderelationer, fordi vi ved, det skaber stor værdi hos både kunden og RIVAL. Derfor har vores faste kunder naturligvis også primær adgang til vores kapacitet – også når der som nu er ekstra ”run” på. ”

Se flere nyheder

På Maskinfabrikken RIVAL har vi gang i noget ganske særligt. Gennem de sidste mange år har vi udviklet og opbygget en maskinfabrik, som kan noget udover det sædvanlige.

Kunderne kommer ofte til os, når de har emner, som ikke er lige til at producere. Vi har i årenes løb bevist, at vi har medarbejdere og maskiner, som kan håndtere dette, uanset om det drejer sig om emner til eksempelvis forsvars-, olie/ gas- eller vindindustrien.

Brug for flere ”kloge hænder”
Senest har vi vundet en ordre i millionklassen til forsvarsindustrien. Her har vores store erfaring med arbejde i mange forskellige materialer, store teknisk indsigt, og evnen til at tilpasse os kunden rent kommunikationsmæssigt – også på højt teknisk niveau – været afgørende faktorer. Vi er nu på udkig efter flere ”kloge hænder”, som også kan leve op til disse krav.

Vi giver kunden nye muligheder
Vores medarbejdere er jo grundlaget for, at vi kan leve op til kravene, som gør sig gældende for fremtidens maskinfabrik. ”For både vores forretning og de opgaver vi løser for kunderne, er det afgørende, at vores medarbejdere kan, tør og vil byde ind med deres viden og erfaring, når det gælder produktionen af kundernes emner,” fortæller ejer Henrik Holvad. ”Vores medarbejdere skal turde kaste bolde op i luften og dermed give kunden nye muligheder og gerne udfordre de specifikationer, kunderne kommer med, hvis det rent produktionsteknisk kan gøres bedre. Det kan vores nuværende medarbejdere, og vi søger flere, som også har de kompetencer.”

Afgørende indflydelse i hverdagen
Torben, Glenn og Morten har alle været på RIVAL i over 20 år. ”Det har haft en rigtig stor betydning for, at jeg har været her i så mange år, at vi som medarbejdere er tætte på beslutningerne, og at vores erfaring og kompetence har stor vægt, når der træffes beslutninger om, hvordan produktionen af et emne skal gribes an,” fortæller Torben. ”Samtidig har vi lov til at prøve forbedringer af, hvis vi tror på, de kan løse kundens opgave bedre – og det sker uden frygt for, at man får ”tæsk”, hvis det ikke helt ender som forventet. Det er jo også fedt at have ansvaret for en maskine til over 4 mio. kr. og vide, at de beslutninger, man træffer, har en stor betydning for både kunden og ens arbejdsplads.”

I fritiden er alle ”lige”
Konkurrence i at bakke med hestetrailer, fredagsbar, racerløb i kørende sofa eller cykeltræning. Der er rigtig mange fælles sociale aktiviteter på RIVAL, og her er alle ”lige”, uanset om man er direktør, gruppeleder eller lærling. ”Jeg tror ikke, der er mange steder, man oplever det sammenhold, vi har – og det gælder også på tværs af det faglige hierarki. Når det handler om de fælles aktiviteter i fritiden, er vi alle lige. Det er fedt at opleve, at også ens chef kan kvaje sig, når der skal bakkes med en traktor,” siger Morten med et smil.

Når turisterne holder i kø i den lille norske by Geiranger for at komme videre på deres ferie med en fjordfærge, er der pres på.

Derfor kan det blive en mindre katastrofe for ejeren af fjordfærgen, hvis færgen ikke kan sejle. Senest oplevede en færgeejer på det norske vestland, at propeldrevet gik i stykker, og færgen måtte ligge stille. Det kunne hurtigt blive dyrt i tabte indtægter og give en del utilfredse turister.

 

Ejeren af færgen tog derfor straks fat i Wärtsilä, som kontaktede RIVAL for at høre, om de var klar til at rykke hurtigt og hjælpe med produktionen af de ødelagte komponenter. Hos RIVAL stod Morten klar til at køre de nye komponenter til færgens propeldrev ekstraordinært hurtigt igennem produktionen med ”fast track”.

Morten brugte weekenden og et par dage mere ved den store Kiheung CNC bedfræser – en weekend, hvor han var inviteret til både 40 års fødselsdag og en kammerats bryllup – på at producere emnerne, og nu sejler færgen igen planmæssigt.

Både det økonomiske tab og antallet af utilfredse turister blev begrænset væsentligt, fordi RIVAL har kompetencer, viljen og det rigtige set-up til at kunne reagere hurtigt.

Hos RIVAL er social ansvarlighed ikke bare tomme ord men et område, som har stor betydning i vores dagligdag.

Derfor tager vi et aktivt ansvar, både når det drejer sig om rekruttering til branchen, uddannelse af nye lærlinge, flygtninge i nærområdet og ved at give en ny mulighed til flexjobbere.

Fremtidigt rekrutteringsgrundlag 
”Vi er meget opmærksomme på den udfordring, det giver for vores branche, at over 300.000 maskinarbejdere forlader industrien inden for de næste 10 år og blot 100.000 kommer til. Derfor gør vi noget aktivt for at øge rekrutteringsgrundlaget. Det sker både, når vi samarbejder med lokale folkeskoler for at skærpe elevernes interesse for teknik, og når vi tager et ansvar for uddannelse af nye lærlinge,” siger ejer Henrik Holvad.

”Vi har som oftest fire lærlinge ansat, hvilket er et betydeligt antal i forhold til vores størrelse. Vi ved, hvor stor betydning det har for den enkelte lærling og for udviklingen i vores branche, at de unge mennesker kommer godt fra land med en god uddannelse inden for et område, som har deres interesse.”

Hvad er industritekniker – talentsporet?

På billedet har vi vores yngste lærling Nicolaj Strøm Bording, som er i fuld gang med en uddannelse som industritekniker på Talentsporet på Herningsholm Erhvervsskole.

Industritekniker – Talentsporet er en hel industritekniker-uddannelse på højere teknisk niveau. Uddannelsen er krævende fagligt og teknisk, og den henvender sig til den ambitiøse elev.

Skoleperiodens længde og antal er som på den almene industritekniker-uddannelse, men niveauet er højere, og fordelingen af fagene er ændret.

Se flere nyheder

RIVAL har i efteråret 2016 gennemført en kundetilfredsmåling. Resultatet er klart. Fremtidens kunder, som ønsker at udnytte RIVALs udviklende kompetencer, oplever en god balance mellem ydelse og pris.

Hos RIVAL er man tilfreds med den seneste kundetilfredshedsmåling, der bekræfter, at fremtidens kunder, som netop ser RIVAL som en udviklende samarbejdspartner til deres kritiske og kostbare emner, er rigtigt godt tilfredse med samarbejdet.

Stor tilfredshed og loyalitet
”Resultatet af undersøgelsen giver os mange brugbare resultater at arbejde videre med,” siger ejer Henrik Holvad. ”I de tilfælde, hvor vi arbejder tæt sammen med kunden om udvikling og optimering af emnerne, er kunderne meget loyale og tilfredse med både samarbejdet, kvaliteten og prisen. Og specielt kundens tekniske beslutningstagere værdsætter samarbejdet.”

Det harmonerer godt med RIVALs strategiske fokus, og dermed har man fået en fin indikation på at have fat i det rigtige i processen, nemlig at gå fra at være en mere udførende leverandør til at være en samarbejdspartner og totalleverandør.

Leveringsevnen skal strammes op 
Undersøgelsen viser også, at kunderne har bemærket, at RIVALs leveringsevne er faldet fra et niveau over 98 % til lige under 98 %. ”Det er naturligvis ikke tilfredsstillende, og vi har en klar målsætning, som hedder 98 %,” siger Henrik Holvad. ”Vi arbejder med optimering af flere områder i produktionen og planlægningen, som netop skal få os tilbage på det høje niveau.”

Skarpere profil 
Samtidig viser undersøgelsen, at flere mere perifere kunder ikke har et tilstrækkeligt kendskab til de kompetencer og ydelser, RIVAL kan tilbyde. ”Derfor skal vi fremover være endnu skarpere både i vores salgsarbejde og i kommunikationen. Vi skal stå med en klar profil i markedet hos alle relevante virksomheder,” slutter Henrik Holvad.

Se flere nyheder