Om det er i Australien, Nordnorge, USA, Tyrkiet eller Hirtshals, motorleverandøren Wärtsilä har behov for hurtig assistance til produktion af en reservedel, så er RIVAL altid klar til at hjælpe.

RIVAL har i en del år været fast underleverandør til Wärtsiläs after sales, som er ansvarlige for at levere reservedele, hvis eksempelvis gearkasser, overgangsflanger eller sleeves bliver defekte, og et skib må i dok.

Tid koster mange penge
”Det koster penge – rigtigt mange penge – når et krydstogtskib, en supplybåd til en boreplatform eller en norsk fjordfærge ligger stille,” fortæller salgschef Christian Aarup fra RIVAL. ”Derfor er det afgørende for Wärtsilä, at vi straks er klar til at hjælpe, når et akut behov opstår.”

RIVAL har indtil videre løst opgaver for Wärtsilä i USA, Frankrig, Danmark, Holland, Norge, Polen, Tyrkiet, Estland og Australien.

Solide kompetencer på after sales
RIVAL har stor ekspertise på after sales opgaver og ved, hvad det kræver, når kunden har brug for et kritisk og kostbart emne i løbet af meget kort tid. Mange af de kompetencer som er i spil her, er også væsentlige i den øvrige del af RIVALs forretning, når det omhandler serieproduktion af større eller mindre serier. ”Vores kunder værdsætter vores medarbejderes kompetencer og store erfaring. Disse egenskaber giver stor værdi for kunden både ved produktion af enkelte emner, som her til Wärtsilä, og når vi serieproducerer emner, som typisk ville kræve en mere håndværksmæssig bearbejdning,” siger Christian Aarup.

Lever op til højre krav
Der er høje krav til de emner, RIVAL producerer for Wärtsilä. ”Emnerne er kritiske og kostbare for kunden, og der er hverken tid eller råd til, at alt ikke flasker sig første gang,” fortsætter Christian Aarup. ”Derfor er det altafgørende, at kunden ved, vi kan løse opgaven første gang. Her kommer hovedparten af områderne i RIVAL-pakken oftest i spil. Det handler, udover kvalitet og leveringssikkerhed, om certifikathåndtering, svejseprocedurer, dokumentation og målerapporter.”

Tryghed er altafgørende
”Man kan ikke overvurdere værdien af det samarbejde, vi har opbygget gennem mange år. Det giver en rigtig stor tryghed til kunden som ved, at både kemien og kvaliteten er i orden,” siger Christian. ”Vores dygtige folk i produktion ved, hvilke krav og forventninger Wärtsilä har. Det lever de op til hver gang. Det giver kunden en stor tryghed i det daglige samarbejde uanset hvor i verden, det foregår.

Se flere nyheder

Mange kunder bruger ofte RIVAL som en værdifuld sparringspartner ved udvikling og produktionsmodning af deres emner. Her er civilingeniør Esben Sarenbæk ofte styrmanden, når kundens idéer og ønsker bliver produktionsmodnet.

Om det færdige emne er en vingeprofil, en støbeform, et stempel til pålægschokolade eller en nøgleboks gør ikke den store forskel for RIVALs Esben Sarenbæk. For ham er opgaven hver gang at finde frem til den mest optimale konstruktion for kunderne, som også kan produceres mest effektivt. Det betyder, at kunderne måske ikke får lige det, de har bedt om, men netop det, de har brug for.

Effektivt bindeled
Esben er typisk det interne bindeled mellem kunden og alle afdelinger hos RIVAL, når der skal igangsættes en større eller mindre udviklingsproces. ”Det starter oftest med, at vores salgschef Christian Aarup kommer og drøfter nogle ønsker og specifikationer fra en kunde med mig,” fortæller Esben. ”Når vi herefter sammen med kunden frem til, at der er basis for et samarbejde omkring udvikling, konstruktion og produktionsmodning af emnet, tager jeg oftest over og bliver kundens bindeled til ressourcerne hos RIVAL på projektet.”

Uddannelse understøtter bredt fokus
Netop Esbens uddannelsen som civilingeniør med speciale i teknologibaseret forretningsudvikling skaber et godt grundlag for, at han kan fungere som det interne bindeled. Han har en bred viden om mange områder i en udviklingsproces – primært når det handler om konstruktion, styrkeberegning og produktionsmodning.

Esben arbejder således tæt sammen med mange af kollegerne på RIVAL i de enkelte projekter. Det er lige fra salg, over PTA og kvalitet til produktion og projektledelse. I den proces er den viden og erfaring, som er samlet hos RIVALs kloge hænder i produktionen også afgørende for, at man når frem til den rette konstruktion og får produktionsmodnet emnet mest effektivt.

Tætte relationer og høj tillid
Det er kendetegnede hos RIVAL, at der oftest opbygges et længerevarende samarbejde med kunderne. Det er også en væsentlig styrke i udviklingsprojekterne, hvor der konstant udvikles på processerne, når der specieldesignes konstruktioner. Her er der behov for at reagere hurtigt, hvilket fungerer væsentligt bedre og mere effektivt, når relationerne er tætte og tilliden høj mellem parterne.

Effekt i hele værdikæden
Det tætte udviklingssamarbejdet mellem kunderne og RIVAL kan helt konkret munde ud i, at der anvendes et nyt materiale til produktion af en vingeprofil for at øge værdien af de gennemførte tests i en vindtunnel, eller at et emne bearbejdes fremfor svejses for at øge styrken. ”Når vi er med hele vejen, giver det os helt unikke muligheder for at byde ind med nye konstruktions- og produktionsmåder,” siger Esben. ”Det løfter kundens værdi af de emner, som produceres, hvilket kan have effekt i hele deres værdikæde.”

Se flere nyheder

Se indslaget fra IndustriNews om RIVAL – med fokus på den digitale fremtid

Se indslaget her

 

Se flere nyheder

Pernille og Simone læser begge til civilingeniør på Aarhus Universitet i Herning med fokus på teknologibaseret forretningsudvikling. De er i praktik på RIVAL og er i fuld gang med flere projekter, som kan hjælpe RIVAL i den fremtidige digitale udvikling.

Der er fokus på måleværktøjer, dokumentation og procedurer, når Pernille Clausen og Simone Asmussen arbejder med sine projekter hos RIVAL. Det sker i tæt samarbejde med primært udviklingsingeniør Esben Sarenbæk og produktionschef Søren Djursland og i øvrigt rigtig mange medarbejdere fra produktionen.

Det er godt at være studerende her
Simone har været tilknyttet RIVAL siden september 2016, mens Pernille har samarbejdet med virksomheden siden januar 2017. De er begge glade for samarbejdet. ”Det er rigtig godt at opleve, at de prioriterer, at vi er her og afsætter tid til at samarbejde med os og svare på spørgsmål,” fortæller Simone. ”Det giver os et væsentligt bedre grundlag for vores arbejde, og det vil i sidste ende også give et bedre udbytte for RIVAL.”

Teori bliver til praksis
De to studerende har hos RIVAL rig mulighed for at få afprøvet den teori, de har lært på deres studie i praksis. ”Vi arbejder på projekter indenfor Six Sigma, LEAN og målesystemanalyse,” fortæller Pernille. ”Det er yderst lærerigt at få mulighed for at tage vores teoretiske værktøjskasse og holde ud over en konkret virksomhed og gennem grundige analyser nå frem til helt konkrete forbedringsforslag. Vi har løbende diskuteret vores resultater med både Esben og Søren, og vi ser frem til at præsentere vores endelige rapport og få tilbagemeldinger på den.”

RIVALs digitale fremtid
Pernille og Simone skal på næste semester skrive masteropgave som afslutning på deres kandidatuddannelse. Her skal de også samarbejde med RIVAL. Det er under overskriften ”RIVALs digitale fremtid – digitalisering af produktionsprocessen vha. LEAN filosofien”.

RIVAL er rigtig godt tilfreds med samarbejdet med de to studerende og oplever en gevinst ved at lade to udefra komme ind og se på virksomheden og arbejdsprocesserne. Det er sundt for RIVAL at få nye input, og det giver god læring til de to studerende. Hos RIVAL ser man frem til at få det endelige arbejdsresultatet præsenteret og efterfølgende at fortsætte samarbejdet med fokus på den digitale udvikling.”

Se flere nyheder

For 30-årige Lene er ansættelsen som voksenlærling på RIVAL det helt rigtige. Hun stortrives i produktionen og skræmmes ikke af mandehørm, sår på fingrene eller lugten af brændt hud.

Lene Kruse Jensen startede som voksenlærling på RIVAL i august 2016. Hun er tidligere uddannet fysioterapeut, men fandt sig ikke helt til rette i den verden. ”Jeg er mere på bølgelængde med kollegerne her, hvor vi kalder en spade for en spade,” fortæller Lene. ”Det er intet problem for mig at være én af få piger i en mandeverden både her på RIVAL, og når jeg er i skole.”

Lærerig indkøring i lille fræs
Som elev er man rundt i flere områder i produktionen, men indtil videre er det i ”lille fræs” ved Fadal og YCM fræserne, Lene synes, det er fedest at arbejde. ”Det er rigtig spændende at være med til hele indkøringen af et nyt emne og få lov til at nørde rundt i programmet og finde frem til det rigtige værktøj,” siger Lene. ”Det giver en god fornemmelse, når det bare kører, og det giver en god læring, når tingene ikke passer og værktøjet ikke opfører sig som forventet. Alt i alt er det utroligt lærerigt og udfordrende at få lov til at prøve noget af. Jeg er under kyndig vejledning fra mine dygtige kolleger, som jeg kan lære rigtig meget af.”

Hyggelig arbejdsplads
For Lene er RIVAL en rigtig hyggelig arbejdsplads med flinke og rare kolleger. ”I starten kunne de godt bliver lidt overraskende, når jeg fulgte med på jargonen og gav igen på de sjove bemærkninger,” siger Lene med et smil. ”Jeg føler mig godt tilpas her, og vi har det godt sammen både i og uden for arbejdstiden. Vi hygger os også til de sociale arrangementer som eksempelvis julefrokosten.”

Lene er skarp
Som voksenlærling er Lenes læretid kortet af med 13 måneder i forhold til en traditionel læretid. ”Det er ikke et problem for Lene, fordi hun er skarp og hurtig til at fange tingene,” siger produktionschef Søren Djursland. ”Hun er den første pige, vi har igennem som lærling her, og hun klarer sig rigtig godt. Hun forstår at sige fra og være med på jargonen, og hun har en rigtig stor interesse i faget og i at blive dygtigere. Det er et rigtigt godt udgangspunkt.”

Se flere nyheder

Kvalitetskontrollen er omfattende og alt skal klappe i første omgang, når BIRN producerer bremsekomponenter til Scanias lastbiler. På baggrund af høj kvalitet, leveringssikkerhed og god kommunikation er RIVAL valgt som underleverandør til bearbejdningen af komponenterne.

Vald. Birn (BIRN) producerer årligt over 20.000 bremsekomponenter til Scania lastbiler med tromlebremser. Virksomheden har det fulde ansvar for produktmodning, støbning, bearbejdning og overfladebehandling af emnerne. Alt skal foregå inden for kravene i TS 16949, som er automobilindustriens udvidelse af ISO-certificeringen.

Bearbejdningen af de mange tusinde emner er i den kommende tid placeret hos RIVAL, da BIRN har behov for ekstra kapacitet.

Prøveopgave var afgørende
Samarbejdet mellem BIRN og RIVAL startede for et års tid siden, hvor BIRN fik fremstillet nogle prototyper hos RIVAL. ”I forbindelse med den opgave vi fik bekræftet, at RIVAL kan leve op til den kvalitet og leveringssikkerhed, vi kræver, samt at der er en rigtig god kemi og kommunikation mellem vores folk,” siger Method Department Manager Henrik Telling fra BIRN. ”Det har været afgørende for, at vi har inviteret RIVAL ind på denne opgave, som er meget omfattende og kommer til at løbe over det næste års tid.”

Høje kvalitetskrav
Kvalitetskravene fra Scania, og BIRNs øvrige kunder i automobilbranchen, er høje og omfatter eksempelvis hårdhedsmåling, røntgenundersøgelse og ultralydsscanning på råemner. Der udarbejdes desuden en produktionsudfaldsprøve, hvor der bl.a. gennemføres statistisk proceskontrol på dimensionstolerancer. Udfaldsprøven sendes direkte videre til Scania som dokumentation for, at de leverede komponenter overholder de opstillede krav.

RIVAL godkendt af Scania
Det betyder også, at der stilles høje krav til de underleverandører, BIRN anvender. Scania har således været på besøg hos RIVAL, der blev godkendt som underleverandør. ”Det optimale ville selvfølgelig være, at RIVAL også bliver TS 16949 certificeret. Men de er rigtig godt på vej i kraft af deres ISO certificering, og fordi de har bevist, de kan leve op til de skærpede krav,” siger Henrik Telling og fortsætter:

Kvalitet og levering på plads
”De første godt 700 emner er nu bearbejdet hos RIVAL, og vi er meget tilfredse med både kvaliteten og leveringen af disse emner. Nu skal vi forsætte i det spor med de næste mange tusinde emner.”

God kommunikation en forudsætning
Det har været afgørende for BIRN, at kemien og kommunikationen med folkene fra RIVAL har været rigtig god fra starten. ”Vi har opbygget en lille matrix organisation på dette projekt, hvilket sikrer en hurtig afklaring ved spørgsmål eller uklarheder,” siger Henrik Telling. ”Det er et altafgørende parameter i vores samarbejde, at vi har den gode dialog på alle plan. Tingene skal glide smertefrit i dagligdagen, når vi har så skarpe deadlines, som skal overholdes. Det fungerer rigtig godt sammen med RIVAL.”

Se flere nyheder