Langvarigt samarbejde og gensidigt forpligtende partnerskaber baner vejen for succes. Det oplever man hos fremtidens maskinfabrik på RIVAL. ”Vi tegner ikke kontrakter for at binde hinanden – det er partnerskaberne, som binder os sammen,” siger salgschef Christian Aarup.

På RIVAL investeres i stærke partnerskaber. Det gælder både i relation til kunder og leverandører. Det sker ved at have blik for, hvordan man sammen kan skabe mest værdi ved både at dele udfordringer, værdisæt og have stor tillid til hinanden. Her tager RIVALs kontraktforhandlinger oftest sit udgangspunkt.

Kontrakter skaber værdi
”Alle ved, at det koster dyrt at starte et nyt samarbejde op. Det gælder både set fra vores kunders, leverandørers og RIVALs side,” siger Christian Aarup. ”Men derfra og til at tage en åben dialog om omkostninger og investeringer i opstart, og hvordan samarbejdet i bund og grund organiseres bedst for at skabe mest værdi for alle parter på den lange bane, er der stadig et stykke vej for nogen.”

Hos RIVAL har man set værdien i at tage en åben dialog med både kunder og leverandører, når der skal forhandles nye kontrakter med lang varighed. ”Det handler i høj grad om at se på hele processen med total cost for øje og turde dele udfordringer og løsninger,” fortsætter Christian Aarup. ”Og det er vi og vores samarbejdspartnere kun klar til, hvis vi har et tillidsfuldt forhold, som også bunder i fælles værdisæt.”

Partnerskab baner vejen til værdi for begge parter
Flere af RIVALs kunder værdsætter i dag værdien af de stærke længerevarende partnerskaber. De oplever, hvordan den fælles investering i den rette opstart af nye projekter giver en gnidningsfri dagligdag med levering til tiden af de rigtige emner. ”Samtidig har vi løbende en meget åben dialog om eventuelle udfordringer,” siger Christian Aarup.

”Det gælder fra begge sider. Vi har en fælles interesse i at hjælpe med at løse problemerne, fordi det er til vores fælles bedste. Naturligvis taler vi også pris, og her kan vi matche et EU-prisniveau. Men pris er sjældent en del af den løbende dialog, fordi vi taler åbent om tingene og stoler på, at prisen er sat rigtigt. Det sker også i respekt for, at begge parter skal have en god forretning.”

Tæt samarbejde med leverandører
Tilsvarende har RIVAL også opbygget et yderst værdifuldt og stærkt partnerskab med flere leverandører, som er blevet tætte samarbejdspartnere fx ved indkøring af nye maskiner og nye emner. ”Det har stor værdi begge veje,” siger Christian Aarup. ”Vi får tilført knowhow og sparring til glæde for både vores medarbejdere og kunder. Samtidig får vores leverandør også en ny knowhow med fra os, som kan bruges i andre sammenhænge samtidig med, at de får et stærkt og længerevarende partnerskab med os. Dermed giver det også værdi begge veje og værdsættes af begge parter.”

Stærke partnerskaber med professionelle organisationer
En professionel organisation med kontakt og samarbejde med RIVAL på flere niveauer er oftest typisk for de kunder, RIVAL indgår de stærkeste partnerskaber med. ”Vi har gentagne gange oplevet den tillid og opbygning af fælles værdi, det giver at have dialogen med flere kontaktpunkter i kundens organisation,” siger Christian Aarup. ”Det giver helt andre muligheder for at få tingene til at ske og udvikle samarbejdet til det fælles bedste.”

Se flere nyheder