Med årsskiftet til 2021 fulgte også en ny mand i ejerkredsen på RIVAL. Salgschef Christian Aarup har købt en andel af virksomheden, hvilket både Henrik Holvad og RIVALs bestyrelse ser som et stort aktiv.

”Christian har gennem en del år været en væsentlig del af vores virksomhed. Det gælder både i forhold til udvikling og vækst og som en vigtig kulturbærer på de interne linjer. Derfor er vi også rigtig glade for, at vi nu er bundet tættere sammen og kan styrke vores partnerskab til glæde for kunder og virksomhed,” siger Henrik Holvad.

Fælles mål og passion
Henrik Holvad og Christian Aarup går ind i det nye ”ægteskab” med en fælles målsætning om at fortsætte den positive udvikling af RIVAL, både hvad angår kunder, medarbejdere og økonomi. ”Vi har begge en stor passion for RIVAL og den værdi, vi skaber for vores kunder og medarbejdere,” siger Henrik Holvad. ”Vi ser Christian som en rigtig vigtig del af vores virksomhed, og vi har helt naturligt haft et ønske om at knytte ham tættere til os. Når vi så samtidig kan være med til at opfylde hans drøm om at gå fra lønmodtager til virksomhedsejer, er det en ren win-win.”

Vi er gode sammen
Christian Aarup har gennem det seneste år været en del af RIVALs bestyrelse. Den viden, han har opbygget i det strategiske samarbejde med Henrik Holvad som både salgschef og bestyrelsesmedlem, har skærpet hans mod på og lyst til selv at få hånden på kogepladen som medejer.
”Henrik og jeg har fælles ambitioner og værdisæt, hvilket er en væsentlig forudsætning for vores succesfulde partnerskab. Vi er rigtig gode sammen og til at lære af hinanden,” siger Christian Aarup.

Livslang læring
En MBA med eget pensum i opbygning af både tekniske og strategiske kompetencer kunne være overskriften for Christians erhvervskarriere. Det startede i de unge år, hvor Christian uddannede sig til industritekniker og hurtigt herefter fik erfaring som både produktionschef og sælger. Stillingen som salgschef på RIVAL har indebåret strategiske samarbejder med virksomhedens internationale nøglekunder og virksomhedsudvikling med Henrik Holvad.
”Alt dette har været med til at gøre mig klar til at tage skridtet til at blive virksomhedsejer. Jeg ser frem til at fortsætte min læring som del af ejerkredsen på RIVAL,” siger Christian Aarup.

Stort aktiv
I RIVALs bestyrelse er der også stor tilfredshed med, at Christian Aarup nu er del af ejerkredsen. Bestyrelsesformand Bo Schöler siger:
”Christian har siden sin tiltrædelse i 2012 været et stort aktiv for RIVAL. I bestyrelsen har vi igennem årene haft glæde af hans store markedskendskab og grundige analyser. Med sin dybe faglige baggrund, professionelle tilgang og engagerede væremåde har han opnået både respekt og goodwill hos kunder, samarbejdspartnere og kolleger.
Christian har haft en væsentlig andel i virksomhedens markante succes på krævende nationale og internationale markeder. Det glæder mig meget, at han nu indtræder i ejerkredsen, og det er en naturlig kulmination på et godt samarbejde, ligesom det uden tvivl vil skabe glæde hos virksomhedens kunder, som han har et tæt forhold til. Vores kunder vægter kompetence, ordholdenhed og langvarige relationer. Kunderne vil nu blive bestyrket i deres samarbejde med RIVAL.”

Balanceret aftale
Det nye ejerteam har over mange måneder arbejdet på at udvikle en balanceret aftale for det nye samarbejde. Der har været mange ting, som skulle overvejes, vendes og drejes, inden den endelige aftale kom på plads. ”Det har naturligvis været en spændende og lærerig proces for begge parter. Vi er enige om, at vi har landet en aftale, som vil være bæredygtig i en lang årrække,” siger Henrik Holvad.

Øget tryghed
Det nye medejerskab øger også trygheden hos RIVALs kunder, medarbejdere og øvrige samarbejdspartnere. De ved nu, at det RIVAL, de kender, vil bestå i en lang årrække. ”Vi har fået rigtig godt fat i nogle spændende, krævende kundegrupper, som vi kan gøre en markant forskel for netop med vores medarbejdere og maskinpark. Vi ved, de ønsker længerevarende partnerskaber med os,” siger Henrik Holvad. ”Det arbejde vil vi nu fortsætte sammen med en udbygning af vores tætte relationer. Den nye aftale er meget betryggende for vores medarbejdere, hvilket også har indgået som en væsentlig del af vores fælles overvejelser.”

Se flere nyheder