Hos RIVAL går serie- og enkeltstyksproduktion af kritiske og kostbare emner til krævende kunder i dag hånd i hånd. Den to-strengede produktionsstrategi har vist sig at være et rigtigt træk. Det må dog aldrig være på bekostning af kvaliteten. Det stiller konstant stigende krav til de interne systemer og procedurer hos RIVAL.

Unikke ”skills”, høj kvalitet og levering til tiden samt en helt speciel kultur har i en lang årrække været stærke kendetegn ved RIVAL. Disse egenskaber er gennem de seneste år blev suppleret med produktion døgnet rundt – også i store serier. Samtidig er der budt velkommen til en ny type medarbejdere.

RIVAL vil lære af de dygtigste
Implementering af højkvalitetsserieproduktion, som kører 24 timer i døgnet, er en krævende og meget lærerig proces hos RIVAL. ”Vi har altid gjort os meget umage med det, vi gør,” siger adm. direktør Henrik Holvad.” Vi anser den to-strengede produktionsstrategi som en værdifuld mulighed for vores kunder og for RIVAL samt for at tilbyde job til en ny type medarbejdere. Vi er meget bevidste om, at det stiller helt nye krav til os, da vi fortsat skal være garanter for kundens emner og levere netop dét, som er aftalt.

For at være så godt som muligt klædt på kigger vi på dem, som i andre brancher lykkes med højkvalitets-serieproduktion 24/7. Vi har sat os for at tage ved lære af dem. Det gør vi i tæt samarbejde med vores kvalitetskoordinator Torben Bech.”

Visionen holder RIVAL skarp
RIVAL har en klar vision:

”RIVAL anerkendes af kunder med både høje bearbejdningskrav
og en professionel organisation som en værdiskabende leverandør,
der både tør og kan tage det fulde ansvar for kundens projekt
og levere netop DÉT, der er aftalt.”

”Vi har helt bevidst sat overliggeren højt ved at præcisere, at vi vil levere netop dét, som er aftalt. Det er alfa og omega for vores kunder,” siger Henrik Holvad. ”Det gælder både ved enkeltstyk og serier, og uagtet om emnerne produceres dag, aften eller nat. Det giver udfordringer, som vi kun kan løse ved at have endnu bedre styr på processer og procedurer. Netop høje kvalitetsmål, faste procedurer og interne opstartsmøder er vigtige forudsætninger for, at vi leverer netop dét, som er aftalt med kunden.”

Yderligere turbo på kvalitetsarbejdet
Mange års erfaring viser, at medarbejdere med de unikke skills oftest foretrækker at arbejde i dagtimerne. På RIVAL har man derfor lavet et set-up omkring en stærk maskinpark, så de ”gode gamle” medarbejdere i samarbejde med de nye medarbejdere – som arbejder aften og nat – kan gennemføre produktionen 24/7.

Det stiller høje krav til processer og procedurer, for at alt kører som planlagt på alle tider af døgnet. Derfor har man kontinuerligt fokus på at videreudvikle ledelsessystemer og har intensiveret arbejdet med Torben Bech. Man arbejder desuden med implementering af et nyt ledelsessystem 1factory til håndtering af hele kvalitetsstyringen. ”Den nye software giver helt særlige muligheder for at opsamle data og bruge dem aktivt i vores læring. Vi skal lære af både de ting, der går godt, og det som ikke gør. Kun herigennem kan vi blive endnu bedre,” fortæller Henrik Holvad og fortsætter:

Det gør ondt og koster, når vi fejler
”Fejl kan ikke undgås, men det gør ondt helt ind i sjælen på vores folk, når der sker fejl. De kender betydningen for vores kunder, og hvad det kan koste på omdømmet og økonomien på RIVAL.”

Men samtidig har RIVALs medarbejdere også en stædighed, som betyder, at man vil gøre alt for, at kunden ikke mærker fejlen – selv om det ikke altid kan undgås. Men det koster altid på økonomien, i overarbejde og fravær fra familien.

Stor ros fra kunderne
Samarbejdet mellem kunderne og RIVAL er præget af et stærkt og transparent partnerskab. Det er værdifuldt for begge parter, at både kunden og RIVAL kan være åbne omkring de udfordringer, man møder, og arbejder sammen om at løse dem bedst muligt. Det fungerer rigtigt godt i praksis.

”Vi er således utroligt stolte af, at vores kunder over en bred kam roser os for at være en vigtig brik i at opfylde deres interne KPI’er og dermed nå sikkert i mål med deres projekter. Det fortæller os, at vi gør mange ting rigtigt,” siger Henrik Holvad. ”Vi arbejder dagligt på at gøre det endnu bedre. Processer og procedurer er sammen med vores dygtige medarbejdere de afgørende faktorer i dette arbejde.”

Se flere nyheder