Værktøjsvalg, fintuning af tolerancer, opstartsspørgsmål og meget mere. Alle disse indledende øvelser effektiviseres nu i RIVALs produktion med brug af 3D-prints af emner.

Projektleder i PTA Stefan Steensgaard er manden bag de 3D-printede emner hos RIVAL. Siden han startede i virksomheden for knap et år siden, er han med stor entusiasme dykket ned i området og har nu et rigtigt stort kendskab til mulighederne. Et kendskab som løbende udvikles gennem netværk med andre virksomheder.

3D-printede emner er mere håndgribelige
”Med 3D-prints kan vi gøre nye emner i produktionen meget mere håndgribelige for vores operatører,” fortæller Stefan Steensgaard. ”Det fungerer godt for dem at have tingene mellem hænderne, så de kan vende og dreje dem og teste af i maskinen i forhold til forskellige værktøjer og opspændinger, inden de beslutter sig for den endelige produktionsmetode. Dermed effektiviserer vi også arbejdet i forhold til kundens økonomi.”

Fixturer til målemaskinen
For at sikre overholdelse af kundens krav, tolerancer m.v. laves der løbende målinger af de enkelte emner på RIVALs Zeiss målemaskine. Her har man også stor succes med at 3D-printe nogle af de fixturer, som skal anvendes, hvilket giver en hurtig og effektiv arbejdsgang. Samtidig har Stefan printet de holdere, som fixturerne skal sidde i, når de ikke er i brug. De findes ikke i standard indkøb og er endnu et godt eksempel på mulighederne med 3D-print.

Det abstrakte bliver konkret
I samarbejdet med kunderne er 3D emner med til at gøre det abstrakte mere konkret. ”Har vi eller kunden en idé i hovedet, som måske kan være svær at gennemskue på en tegning, kan vi nu lave et print og på den måde bedre efterprøve, om den fungerer og kan produceres,” siger Stefan. ”Det samme er gældende med de meget komplicerede emner, vi ofte producerer. Her kan vi i PTA også sidde sammen med kunden eller operatørerne og gennemgå emnet, inden produktionen startes op. Dermed sikrer vi endnu bedre, at vi opfylder de behov, kunden har.”

Se flere nyheder