Netop nu kører de første emner gennem RIVALs nyeste investeringer i maskinparken. Der kan produceres 24 timer i døgnet, og produktionen kører med fuld statistisk proceskontrol.

RIVALs nye multi-akslet dreje-fræse maskine Mori Seiki NZX 2000 producerer sammen med Kawasaki robotten fra Bila et stort antal emner om ugen til RIVALs kunder i den danske robotindustri. For kunden er dokumentation og kvalitet af afgørende betydning, og RIVAL har derfor som altid fuld fokus på at levere fuldt dokumenterede kvalitetsemner i rette tid.

Kostoptimeret, avanceret serieproduktion
RIVAL er gennem det seneste år blevet en anerkendt leverandør af avancerede, serieproducerede emner, og flere og flere danske industrikunder vælger at indgå rammeaftaler med RIVAL.

”Det sker med baggrund i, at vi gennem flere års samarbejde med krævende kunder i olie- og gasindustrien har fået opbygget en værdifuld læring om kritiske og kostbare emner, som vi nu har overflyttet til serieproduktionen. Det åbner helt nye muligheder for vores kunder,” siger salschef Christian Aarup.

”Vores yderst kompetente medarbejdere kan i dag serieproducere avancerede emner samtidig med, at vi kan tilbyde en fuld dokumentationspakke som bl.a. indeholder målerapporter og statistisk proceskontrol. Det sker til en meget konkurrencedygtig pris, når man ser på de totale omkostninger.”

Pilotprojekt på fuld statistisk proceskontrol
I forbindelse med serieproduktionen af emnerne til kunden i robotindustrien har RIVAL i samarbejde med kunden kørt et pilotprojekt for at få indført fuld statistisk proceskontrol på hele produktionen af kundens emner.

Den statistiske proceskontrol dækker over en række statistiske metoder, som anvendes til at forstå og analysere variationen i produktionsprocessen for dermed at kunne gennemføre relevante ændringer i processen, som sikrer, at man i sidste ende undgår fejlproducerede emner og mere intelligent kan planlægge hele produktionsprocessen. Det gælder også, når der køres ubemandet produktion.

Mål om fejlfri produktion
”Vi har i det sidste års tid arbejdet målrettet med bl.a. statistisk proceskontrol, som er blevet en væsentlig del af vores kvalitetspakke. Vores mål er i sidste ende at kunne køre en fejlfri produktion,” siger Christian Aarup. ”I dag kører vi med en maksimal kassationsprocent på 0,7 % af de producerede emner. Det værdsættes af vores kunder, at de i samarbejde med RIVAL får leveret kvalitetsemner til rette tid, og som er ready-to-use, når de ankommer til kunden. Det sparer i høj grad tid og ressourcer hos kunden, og øger dermed kundens konkurrenceevne.”

Se flere nyheder

Fremtidens RIVAL-kunde kommer ikke fra en specifik branche. RIVAL har i dag erfaring, kompetence og en maskinpark til at være en værdiskabende leverandør til alle de kunder, som har fokus på totalomkostninger, ønsker sikkerhed for kvalitet og leveringsevne og vil undgå bøvl i det daglige samarbejde.

RIVAL har gennem de seneste år udviklet sig fra at være en attraktiv underleverandør til den krævende olie- og gasindustri til at fokusere bredere på kunder i hele industrien. Her findes et bredt udsnit af kunder, som netop efterspørger RIVALs solide kompetencer og indholdet i den samlede RIVAL-pakke, der bl.a. indeholder tæt sparring om kundens løsning, leverancer i høj kvalitet leveret i rette tid, dokumentation, målerapporter, materialecertifikater og ordentlighed på alle områder.

Slipper for bøvl
”For hovedparten af vores kunder er det en væsentlig parameter, at de emner, vi leverer, er klar til brug, når de ankommer til kunden,” siger salgschef Christian Aarup. ”Det sparer kunderne mange tusinde kroner både i internt kvalitetskontrol og fordi de undgår tidsspilde og ærgrelser over det bøvl, som ofte følger med, når emnerne ikke leveres i den rette kvalitet til rette tid.”

Fordelagtig totaløkonomi
”Dermed står vores kunder med en yderst fordelagtig totaløkonomi på de færdige emner, hvilket i høj grad kan konkurrere på pris med leverandører fra både Østeuropa og Fjernøsten. Det er således også baggrunden for, at flere og flere kunder kan se fordelene i at indgå i et fast samarbejde med os og laver rammeaftaler om faste leverancer. Det omfatter eksempelvis kunder i robot- og vindindustrien.”

Gennemtænkte løsninger
Og RIVAL kan levere varen. Gennem flere år har virksomheden levet op til sine målsætninger om en leveringsevne på 98%, og 99% sandsynlighed for, at de leverer det rigtige produkt til kunden første gang. Det sker i kraft af, at medarbejderne leverer kvalitetsbearbejdninger og kvalitetsdokumentation i alle opgaver. Hertil kommer en gennemtænkt supply chain hos RIVAL – lige fra indkøb af råvarer til levering af det færdige emne.

Fokus på længerevarende aftaler
”Vores forventninger til 2016 er, at vi udvider antallet af rammeaftaler og øvrige længerevarende aftaler med vores kunder,” siger Christian Aarup. ”Som nævnt oplever vi allerede i dag, at mange kunder kan se de store fordele i den form for samarbejde, da det bl.a. giver rigtig gode muligheder for, at vi sammen kan videreudvikle kundens emner. Hertil kommer, at kunden opnår en stor fleksibilitet sammen med kvalitet og leveringssikkerhed i deres daglige arbejde. Vi har set-up’et til at kunne ændre på leveringstid eller antal på en ordre med kort varsel, hvis det er kritisk for vores kunder. Det er også en af de store fordele ved at samarbejde med RIVAL.”

Se flere nyheder

Yderligere investeringer i maskinparken styrker Maskinfabrikken RIVALs position som underleverandør af kritiske og kostbare emner i både større og mindre serier.

RIVALs maskinpark er avanceret og fokuseret på den nyeste teknologi. Der investeres løbende i de mest moderne maskiner, og netop nu er man i fuld gang med at installere den seneste investering – en multi-akslet dreje-fræse maskine Mori Seiki NZX 2000 og en Kawasaki robot fra Bila. De to skal arbejde tæt sammen med RIVALs Zeiss målemaskine. Tilsammen bliver de tre maskiner et vigtigt omdrejningspunkt i den fremtidige produktion af kritiske og avancerede emner i større eller mindre serier.

Flere rammeaftaler hos RIVAL
Flere store danske og udenlandske industrivirksomheder indenfor vindindustrien samt olie- & gassektoren har i dag rammeaftaler med RIVAL. ”Baggrunden er, at vi tilbyder en kostoptimeret serieproduktion i høj kvalitet samtidig med, at kunden får adgang til hele vores kompetencepallette,” siger ejer Henrik Holvad.

Døgndrift på avancerede emner
”Med den seneste udvidelse af maskinparken, bliver vi endnu mere konkurrencedygtige. Vi forventer at kunne køre i døgndrift også på de emner, hvor vi arbejder med minimale tolerancer.”

Hos RIVAL arbejder man således målrettet med Statistical Proces Control (SPC) og har lavet et set-up, hvor Zeiss Contura G2 målemaskinen anvendes til godkendelse og dokumentation af proceskvaliteten. Måledataene bliver efterfølgende brugt både internt til procesoptimering og eksternt som dokumentation overfor kunderne.

Kompetence og erfaring 
”Vores yderst kompetente medarbejdere kan i dag serieproducere avancerede emner, som hos mange andre underleverandører kræver, at en værktøjsmager står og arbejder med det enkelte emne,” siger Henrik Holvad. ”Det sker med baggrund i flere års samarbejde med krævende kunder i olie- og gasindustrien. Vi har opbygget en værdifuld læring omkring kritiske og kostbare emner, som er overflyttet til serieproduktionen. Det åbner helt nye muligheder for vores kunder.”

Klar til flere rammeaftaler
Med den nye investering er RIVAL således endnu bedre gearet til at indgå nye rammeaftaler. ”Vi oplever en stor efterspørgsel efter den cocktail, som vi tilbyder af serieproduktion af avancerede emner tilsat den fulde RIVAL-pakke, som bl.a. indeholder leverancer i høj kvalitet, fuld dokumentation, målerapporter og materialecertifikater. Vores erfaringer og kompetencer skaber tryghed og værdi for vores kunder, og danner et solidt grundlag for de længerevarende aftaler.”

Se flere nyheder

For medarbejderne hos RIVAL ligger det i kulturen at løse kundens opgaver så godt og effektivt som muligt. Det kræver mod til at udfordre kunden og fokus på bl.a. proces- og kostoptimering samt statistical proces control (SPC).

Hos RIVAL oplever vi i rigtig mange tilfælde, at kunderne har stort udbytte af, at medarbejderne er opdraget til at være kritiske.” Det fortæller ejer Henrik Holvad og uddyber: ”Vi er meget bevidste om, at fokus på bl.a. proces- og kostoptimering er vigtige områder for at kunne give kunden mest værdi for pengene. Det kræver, at vi tør gå i dialog med kunden om den foreslåede proces og evt. de tolerancer, der er specificeret for det konkrete emne for at nå frem til, om der med fordel kan justeres.”

Kompetente gutter  
Grundlaget for, at RIVAL med succes kan indgå i den tætte dialog med kunderne og komme med forslag til forbedringer, ligger i den solide kompetence og erfaring, som medarbejderstaben rummer. ”Vi er en kompetenceleverandør. Vores medarbejdere har gennem en længere årrække arbejdet med udvikling og produktion af kritiske og kostbare emner og derigennem opbygget solid kompetence,” siger Henrik Holvad. ”Det giver netop grundlaget for, at vi med begavelse kan medvirke til at forfine og effektivisere produktionen af kundens emner – også ved at anvende statistical proces control (SPC) og andre metoder.

Dialog om proces
RIVAL investerer således gerne ressourcer i opstarten på samarbejdet med kunden og tager dialogen om muligheden for at optimere produktionsprocessen med udgangspunkt i kundens konkrete produkt. Det kan eksempelvis være ved at fjerne eller omlægge processer, flytte eksterne processer internt eller ændret håndtering af efterprocesser.

Begavet håndtering af kvaliteten
”Samtidig skal vi med stor begavelse håndtere vores produktion og kvaliteten. Her er SPC en yderst effektiv metode, som vi arbejder målrettet med at udnytte,” siger Henrik Holvad. ”Vi starter typisk op med at lave en prøveproduktion af et konkret emne og finder ud af, hvordan eksempelvis slitagen på værktøjerne udvikler sig i løbet af en begrænset serieproduktion.

Efter prøveproduktionen kan vi beregne, hvor ofte der er behov for at måle emnerne for at sikre, at kvaliteten er på plads og samtidig vurdere, hvor ofte et værktøj (eksempelvis et bor) skal udskiftes, for at kvaliteten af emnerne holder sig inden for tolerancerne. Gennem denne metode minimerer vi eksempelvis behovet for at måle alle emner, og vi kan mere intelligent planlægge vores robotproduktion. Her er det jo afgørende, at ”Robert” kan køre en nats produktion, uden at der bliver behov for at udskifte et af værktøjerne undervejs pga. slitage.”

Den fulde RIVAL-pakke
”Vi ønsker at tilbyde alle kunder den fulde RIVAL-pakke,” siger Henrik Holvad. ”Her indgår ud over den tætte sparring om processen også bl.a. fuld dokumentation, materialecertifikater, målerapporter, kvalitetssikring og leveringssikkerhed samt, at emnerne leveres “ready to use.”

Som en del af ydelsen til kunden indgår således overvejelser om, hvordan den videre snitflade til kunden skal planlægges. Her forholder vi os eksempelvis til, hvordan de producerede emner stables bedst på pallerne for at lette kundens videre håndtering mest muligt. Alt i alt oplever vi en rigtig god respons fra vores kunder på vores tilgang til samarbejdet, og vi får mange positive tilbagemeldinger på både vores mod til at tage en nærmere dialog samt indholdet i den fulde RIVAL-pakke. Det skaber en stor værditilvækst hos kunderne i alle brancher.”

Se flere nyheder

 

Flere og flere kunder vælger at indgå rammeaftaler med RIVAL. Baggrunden er, at RIVAL tilbyder en kostoptimeret serieproduktion i høj kvalitet samtidig med, at kunden får adgang til hele virksomhedens kompetencepallette. Aftalerne øger både kundens og RIVALs konkurrenceevne.

Store danske industrivirksomheder som Birn og Vestas samt flere udenlandske kunder i forsvarsindustrien har i dag valgt at indgå rammeaftaler med RIVAL om enten levering af et bestemt antal emner om ugen, faste årlige antal eller en helt tredje kombination. Hos RIVAL tager vi altid udgangspunkt i kundens konkrete behov, og vi er samtidig meget fleksible, hvis kunden eksempelvis får brug for et ekstra antal eller for at flytte en levering.

Forfiner hele bearbejdningsprocessen 
”Som kompetenceleverandør har vi rigtig gode muligheder for at gå ind og forfine bearbejdningsprocessen for de emner, som kommer igen og igen,” siger indehaver Henrik Holvad. ”Her kan vi afsætte flere ressourcer til at gennemtænke hele processen – herunder opspændinger, målinger af tolerancer og brug af værktøj – og måske opbygge en standardopstilling til netop det enkelte emne. Dermed får vi optimeret processen, og kan efterfølgende nedsætte prisen pr. produceret emne, hvilket har gjort, at vi har formået at forblive konkurrencedygtige på trods af generelle prisstigninger i branchen.”

Klar til konkurrence med Østen og Østeuropa
Med en rammeaftale hos RIVAL sikrer kunderne sig samtidig den fleksibilitet, tætte kommunikation og høje kvalitet og leveringssikkerhed, som oftest mangler, hvis man vælger de billigere løsninger i Østen eller Østeuropa. ”Når vi ser på et emnes totalomkostninger gennem hele produktionsprocessen, er vi i høj grad konkurrencedygtige med de udenlandske producenter i Østen og Østeuropa,” siger Henrik Holvad.  ”Det kan umiddelbart være tiltrækkende for virksomhedernes indkøbere at komme på eksotiske ture til Kina for at købe ind til lave priser, men når de ser det på den lange bane, kan det ikke måle sig med de problemer, som ofte efterfølgende opstår ved eksempelvis fejl i ordrer, bøvl i kommunikationen, manglende fleksibilitet og store lagerbeholdninger, som måske går hen og bliver forældede.”

Høj leveringsevne giver tryghed
Hos RIVAL er specielt den høje leveringsevne og evnen til at gøre tingene rigtigt første gang af stor værdi for kunderne. Det gælder både dem, som får produceret kritiske og kostbare enkeltstyksemner og dem, som indgår aftale om en serieproduktion. ”Vi har evnet at overflytte den værdifulde læring, vi har fået gennem flere års samarbejde med olie- og gasindustien til hele vores produktion,” siger Henrik Holvad.

”Vi stiller eksempelvis store interne krav til vores leveringsevne, som skal være min 98 %. Det ved vi har stor værdi for vores kunder, samtidig med at vores produktionsapparat er gearet til det. Gennem seks af de sidste 12 måneder har vores leveringsevne ramt de 100 %. Det indgår som en væsentlig del af RIVAL-pakken, som skaber tryghed og værdi for vores kunder og danner grundlag for de længerevarende samarbejde.”

Se flere nyheder

Løbende arbejde med LEAN er en fast del af udviklingen hos RIVAL. Det seneste tiltag på området er en øget fokus på forbedringer. Her er alle medarbejdere ansvarlige for at byde ind.

Produktionschef Søren Djursland og værkfører Glenn Scharling er bannerførere hos RIVAL, når det gælder den øgede fokus på forbedringer. Målet er at alle kolleger skal kunne se forbedringsmuligheder og føle sig ansvarlige for at bringe forslag videre og måske selv implementere dem.

Ændret tankegang 
Denne nye tankegang skal trænes og indøves hos alle på RIVAL. Det skal være en fast del af jobbet, at alle er ansvarlige for at se forbedringsmuligheder. ”Vi ønsker også herigennem at give den enkelte medarbejder mere ansvar og nyt indhold i jobbet,” siger Søren Djursland. ”Flere kolleger er allerede rigtigt gode til det, men det skal ligge på rygraden hos alle.”

Intro-møder 
Derfor har Søren Djursland også afholdt møder med de enkelte grupper i produktionen for at fortælle mere om hele formålet med at fokusere på forbedringer, og hvad der forventes af den enkelte. Tilbagemeldingerne på møderne har været meget positive.
Samtidig har man indført forbedringstavler i alle grupper, hvor der sættes fokus på forbedringer og målstyring. Det gør det synligt for alle, hvad der arbejdes efter, når det gælder kvalitet og effektivitet.

Vi skal være bedre 
”Det er en vigtig del af vores arbejde med LEAN, minimering af svind og øget produktivitet, at vi bliver bedre til at finde forbedringer. Det vil også øge kvaliteten i vores arbejde en tand mere,” siger Søren. ”Hertil kommer, at vores øgede fokus på serieproduktion, hvor vi udfører den samme bearbejdning flere gange, gør det endnu vigtigere at blive bedre til det, vi gør, så det gøres rigtigt første gang.”

”For mig stopper det aldrig,” supplerer Glenn. ”Man kan altid sige til sig selv – det er ikke godt nok endnu, det kan gøres lidt bedre – selv om man gentagne gange har forbedret en bearbejdningsproces. Det har jeg prøvet med succes mange gange.”

Se flere nyheder