Tilfredshed

Den overordnede tilfredshed er meget høj. På en skala fra 1 – 7 scorer RIVAL, som det fremgår af ovenstående, rundt et flot 6-tal.

Gensidig tillid
Kunderne prioriterer den gensidige tillid højt, og samtidig giver RIVAL et godt skudsmål på området.

”Vi er meget opmærksomme på, at mange af de kunder, som vi arbejder med, specielt i olie- og gasindustrien, kræver stor fortrolighed omkring de emner, vi bearbejder for dem. Derfor er det naturligt for os at holde kundens kort tæt til kroppen.”

Plads til forbedringer
Samtidig tager vi også til efterretning, at RIVAL på nogle områder kan gøre det bedre. ”Vi har fortsat en generel udfordring med at kommunikere hurtigt nok til kunden, hvis der opstår forsinkelser eller forhindringer.”

”Vi er blevet bedre til det, men skal fortsat arbejde målrettet på at blive endnu bedre, så det ligger på rygraden hver gang, der sker en afvigelse fra den
aftalte plan. Det er naturligvis et område, som er vigtigt for vores kunder. De skal have hurtig besked for at kunne foretage de nødvendige justeringer i deres planer.”

Høj leveringsevne
I den forbindelse skal det dog tilføjes, at RIVAL generelt er rigtigt god til at overholde de aftalte leveringstider, hvilket også anerkendes af kunderne i undersøgelsen. RIVAL har en overordnet målsætning om, at 98 % af alle ordrer skal leveres til tiden.

Den målsætning har vi levet op til i flere år, og på nuværende tidspunkt ligger den nærmere på 99 %.

Stor ros til medarbejderne
Undersøgelsen slår desuden en tyk streg under, at kunderne er meget tilfredse med RIVALs medarbejdere. Det gælder både deres faglige viden og kvaliteten i den maskinmæssige bearbejdning. Samtidig roses medarbejderne meget for den særdeles positive måde, de besvarer henvendelser på. Det gælder både ved nye opgaver, samt når der er spørgsmål til igangværende opgaver.

Fortsat hårdt arbejde
Arbejdet med at blive en endnu bedre samarbejdspartner fortsætter hos RIVAL.

”Det er afgørende for os konstant at blive en endnu mere værdiskabende partner for vores kunder, derfor arbejder vi kontinuerligt med kompetenceudvikling, nye procedurer og tiltag, som kan sikre endnu bedre løsninger til vores kunder.”