Maskinfabrikken RIVAL er netop blevet re-certificeret uden afvigelser af DNV GL i forbindelse med virksomhedens ISO 9001:2008 certificering. RIVAL får ros på flere områder, og eksempelvis den øgede indsat i PTA giver anledning til positive tilbagemeldinger.

Hos Maskinfabrikken RIVAL har man dagligt fokus på at forbedre de interne procedurer til glæde for både kunder, medarbejdere og RIVAL. ”Vi ved, at det har en positiv effekt både internt og eksternt, at vi løbende bliver bedre til at forberede os, gennemføre en proces samt følge op,” siger ejer af RIVAL, Henrik Holvad.

PTA og kvalitet
Det er således også baggrunden for, at RIVAL har oprustet i produktionsteknisk afdeling, forbedret ordrebehandlingen og løbende udvikler hele ledelsessystemet. Alt sammen områder, som DNV GL i den netop gennemførte audit betragter som ”rosværdige tiltag”.

”Formålet med oprustningen i PTA er primært at skabe den rigtige sammenhæng mellem kundens ordre og arbejdet i produktionen, således at produktionen bliver lavet rigtigt første gang og hver gang herefter,” siger Henrik Holvad.

Det skal således sikre, at kunden får netop det emne, han skal bruge i rette kvalitet og tid, og at man hos RIVAL tilrettelægger produktionen mest hensigtsmæssigt.

Introduktionsforløb 
Også internt på medarbejderfronten er der implementeret flere nye ”rosværdige tiltag”. Man har eksempelvis implementeret et nyt introduktionsprogram for nyansatte funktionærer.

Ordentlighed i fokus
RIVAL har også med succes implementeret en opdateret version af personalehåndbogen, hvor man specifikt har arbejdet med at præcisere, hvad ordentlig opførsel på RIVAL er. ”Det ligger helt naturligt i forlængelse af vores arbejde med ordentlighed på mange andre områder,” siger Henrik Holvad. ”Der må ikke herske tvivl om, hvordan vi på RIVAL definerer dannelse og respekt. Det er med til at sikre et godt arbejdsmiljø og et godt forhold til kunderne.”

Systematisk opfølgning
Der arbejdes således kontinuerligt på at blive bedre på alle områder, og RIVAL har helt faste procedurer for, hvordan der følges op på de løbende interne audits og de anbefalinger, kommentarer og afvigelser, som registreres. ”Kun herigennem forbedrer vi os konstant,” siger Henrik Holvad. ”Vi ved, at det har en afgørende betydning for, at vi fortsat kan vokse og udvikle os. Vi har ambitiøse planer for fremtiden, og hele vores ledelsessystem er en vigtig forudsætning herfor.”

Se flere nyheder