Yderligere investeringer i maskinparken styrker Maskinfabrikken RIVALs position som underleverandør af kritiske og kostbare emner i både større og mindre serier.

RIVALs maskinpark er avanceret og fokuseret på den nyeste teknologi. Der investeres løbende i de mest moderne maskiner, og netop nu er man i fuld gang med at installere den seneste investering – en multi-akslet dreje-fræse maskine Mori Seiki NZX 2000 og en Kawasaki robot fra Bila. De to skal arbejde tæt sammen med RIVALs Zeiss målemaskine. Tilsammen bliver de tre maskiner et vigtigt omdrejningspunkt i den fremtidige produktion af kritiske og avancerede emner i større eller mindre serier.

Flere rammeaftaler hos RIVAL
Flere store danske og udenlandske industrivirksomheder indenfor vindindustrien samt olie- & gassektoren har i dag rammeaftaler med RIVAL. ”Baggrunden er, at vi tilbyder en kostoptimeret serieproduktion i høj kvalitet samtidig med, at kunden får adgang til hele vores kompetencepallette,” siger ejer Henrik Holvad.

Døgndrift på avancerede emner
”Med den seneste udvidelse af maskinparken, bliver vi endnu mere konkurrencedygtige. Vi forventer at kunne køre i døgndrift også på de emner, hvor vi arbejder med minimale tolerancer.”

Hos RIVAL arbejder man således målrettet med Statistical Proces Control (SPC) og har lavet et set-up, hvor Zeiss Contura G2 målemaskinen anvendes til godkendelse og dokumentation af proceskvaliteten. Måledataene bliver efterfølgende brugt både internt til procesoptimering og eksternt som dokumentation overfor kunderne.

Kompetence og erfaring 
”Vores yderst kompetente medarbejdere kan i dag serieproducere avancerede emner, som hos mange andre underleverandører kræver, at en værktøjsmager står og arbejder med det enkelte emne,” siger Henrik Holvad. ”Det sker med baggrund i flere års samarbejde med krævende kunder i olie- og gasindustrien. Vi har opbygget en værdifuld læring omkring kritiske og kostbare emner, som er overflyttet til serieproduktionen. Det åbner helt nye muligheder for vores kunder.”

Klar til flere rammeaftaler
Med den nye investering er RIVAL således endnu bedre gearet til at indgå nye rammeaftaler. ”Vi oplever en stor efterspørgsel efter den cocktail, som vi tilbyder af serieproduktion af avancerede emner tilsat den fulde RIVAL-pakke, som bl.a. indeholder leverancer i høj kvalitet, fuld dokumentation, målerapporter og materialecertifikater. Vores erfaringer og kompetencer skaber tryghed og værdi for vores kunder, og danner et solidt grundlag for de længerevarende aftaler.”

Se flere nyheder