Strategi, ledelse og ordentlighed

Henrik Holvad og Bo Schöler har gennem de sidste tre år været et fast makkerpar i udviklingen af RIVAL samt arkitekterne bag den strategiske drejning af virksomheden til fremtidens maskinfabrik.

Ordentlighed
For både direktøren og formanden er ordentlighed kendetegnende for deres menneskesyn. En ordentlighed som gennemsyrer de beslutninger, der træffes rent strategisk, og den måde de føres ud i livet gennem den daglige ledelse og den enkelte medarbejders daglige arbejde. Men også en ordentlighed som udmøntes i, at virksomhedens mål opstilles med udgangspunkt i målinger og beregninger og ikke meninger, da det danner grundlaget for en objektiv, synlig forståelse for alle.

Henrik Holvad:
”Bo og jeg har samme menneskesyn, samme form for humor, er nysgerrige og åbne for input. Det er den samme tilgang, jeg tager med over i ledelsen på RIVAL. Min vigtigste værdi er troen på andre mennesker og dermed troen på, at den enkelte vil gøre alt for at gøre sig umage. Det er her, at ledelsesfilosofien på RIVAL skal tage sit udgangspunkt – både hos mig selv og de øvrige ledere.”

Bo Schöler:
”Henrik har gennem årene arbejdet benhårdt med at give plads til sin indre tro på andre mennesker. Da han startede som virksomhedsejer på RIVAL, følte han behov for at komme som Oraklet fra Delfi, der helst skulle ind over alle opgaver for lige at gøre dem 5 % bedre. Men sammen har vi erfaret, at det ikke er den bedste løsning for RIVAL. Det er væsentligt bedre, at mange medarbej­dere får lov til at tage ansvar for en opgave og føre den ud i livet, og at Henrik løfter sig op i helikopteren og ser på virksomheden som en helhed – og ikke på de enkelte opgaver. Men det kræver stort mod – og det har Henrik!”