Team RIVAL kan, vil og tør

I starten af året gennemførte vi en undersøgelse af medarbejdertilfredsheden med et rigtigt flot resultat. Både motivationen, kulturen og arbejdsglæden er høj. Vi fik bekræftet, at vi er et godt team, hvor alle prioriterer at spille hinanden gode og står klar til at tage ansvar og føre handlinger ud i livet.

Mere ansvar ude i organisationen
I fortsættelse af undersøgelsen valgte vi at sætte fokus på områder, vi kunne arbejde videre med for at styrke vores forretning. Det handler bl.a. om at træne organisationens kompetencer og få beslutningskompetencen og -pligten længere ud i organisationen.

”Vi inviterede en repræsentativ del af vores medarbejdere med i processen omkring tolkning af resultatet af tilfredshedsmålingen for sammen at komme med ideer til, hvordan vi kan gøre det endnu bedre,” siger produktionsdirektør Thomas Timmermann. ”Vi fik udpeget flere indsatsområder bl.a. forudsigelighed, rollefordeling og udviklingsmuligheder, og samtidig fik vi konkrete forslag til, hvordan vi kunne gribe optimering og forbedring an. Det er vi nu i fuld gang med at implementere. Det er fantastisk at opleve det helhjertede engagement fra vores medarbejdere, og se at alle står klar til at tage mere ansvar – og tør føre det ud i livet. Helt konkret har vi relanceret vores LEAN strategi med fokus på tydelig kommunikation og tæt daglig opfølgning og dialog på tværs af hele organisationen.

Involvering styrker arbejdsglæden
Flere beslutninger træffes nu i langt højere grad i organisationen på daglig basis. Det sker bl.a. ved tavlemøder i de enkelte grupper, hvor der er tæt opfølgning på de planlagte opgaver og fokus på konstant at forbedre, hvordan vi arbejder. Alle synes, det er fedt at vide, at det har været en god dag, fordi vi har nået det, vi skulle – og gjort det i fællesskab.

Vigtige elementer på fremtidens vækstrejse
Vores helt overordnede mål er via en øget digitalisering at gøre organisationen mere selvkørende. Det er et afgørende strategisk element i vores fortsatte vækstrejse.

Der er en stor vilje og evne til at tage ejerskab i organisationen, og vi fra ledelsen skal give mere plads til involvering. Det er et krav fra både nuværende og fremtidens generationer af medarbejdere samtidig med, at det gør os endnu bedre til at honorere fremtidens krav fra vores kunder. Vi ser også, at det har en positiv effekt på tiltrækning af nye kolleger. Vi har netop ansat en produktionsingeniør og en projektleder, som positivt roser vores teamspirit og tilgang til fortsat vækst.

Vi er på en spændende udviklingsrejse, og det er fantastisk at have medarbejdere, som kan, vil og tør tage ansvar med på rejsen.