60 år i dag – ”Hvo intet vover, intet vinder”

RIVALs direktør Henrik Holvad fylder i dag 60 år. Ordsproget ”Hvo intet vover, intet vinder,” matcher på mange måder Henrik. Netop modet har ofte være kendetegnende for hans gøremål og ledelse af RIVAL A/S.

Henrik og RIVAL har kendt hinanden hele livet, idet virksomheden er grundlagt af hans forældre i 1962 – året før Henrik kom til verden.
Det er karakteristisk for de 21 år, der er gået, siden Henrik overtog virksomheden, at Henrik ofte har haft modet til at gøre tingene på en anderledes måde for at virkeliggøre sin drøm om at udvikle RIVAL fra en maskinfabrik til en moderne industrivirksomhed. Det er det trebenede partnerskab i RIVALs ejerkreds og daglige ledelse et godt eksempel på, ligesom satsningen på internationale kunder, 100% fokus på produktion i Danmark samt modet til at stå frem på forsiden af Børsen med et kontroversielt budskab.

Det har ikke altid været de lette valg, der har kendetegnet Henrik – men modet til at række ud efter mulighederne, velvidende at det også kunne give én over næsen.

Kærligheden til virksomheden og medarbejderne er en væsentlig del af Henriks DNA sammen med troen på, at det skaber en særlig værdi at have de rigtige mennesker omkring sig. Han har med tiden lært, at det ikke nytter som ejerleder at ville være med i alt selv. Det giver så meget mere at vise tillid og uddelegere ansvar. Henrik værdsætter i høj grad, at det er lykkedes at samle en række rigtigt gode folk omkring sig. Det gælder både de eksterne bestyrelsesmedlemmer, de to nye partnere, relationen til bank, revisor og virksomhedens nøgleleverandører – og ikke mindst hele medarbejdergruppen på RIVAL. Han ved, at alle omkring ham har del i virksomhedens succes og udvikling.

Henrik siger lige ud, at det presser ham lidt at blive 60 år. Han er og bliver et konkurrencemenneske – og han sætter umådelig stor pris på at vinde. Det kom derfor som lidt af en overraskelse, at han ikke kunne slå sin 25-årige datter Caroline i at løbe om kap sidste uge. Men ”hvo intet vover, intet vinder”…

Henrik vinder rigtigt mange point på at være en god holdspiller, som interesserer sig for den enkelte og gør en stor indsats for at få alle med. Det kendetegner også kulturen på RIVAL og har en stor værdi i en foranderlig verden, hvor RIVAL i høj grad skal være parat. Også her er et ordsprog meget dækkende for Henriks tilgang – denne gang af Kirkegaard:
”At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der. Dette er Hemmeligheden i al Hjælpekunst”.

Henriks 60-års dag fejres ved et internt arrangement for medarbejderne.