Der noget større på spil, når kunden er i forsvarsindustrien

For RIVAL er der noget på spil på flere områder. ”Helt overordnet skal vi forholde os til, om der er nogen dilemmaer ved at levere emner til forsvarsindustrien. Samtidig skal vi også være meget bevidste om, at det kan have katastrofale følger, hvis vi laver fejl,” fortæller Henrik Holvad.

”Etik og ordentlighed er en vigtig del af vores forretningsgrundlag. Det gælder også, når vi indgår nye samarbejder. Netop i casen med vores gode partnerskab med flere af de store spillere i forsvarsindustrien er det helt afgørende for os, at vi i sidste ende kan gøre en forskel for de udsendte/danske soldater. Det altoverskyggende mål er, at soldaten kommer godt hjem.

Da vi for snart 10 år siden startede samarbejdet med forsvarsindustrien, skulle hovedparten af det udstyr, vi producerede, sættes på lager. I dag er den situationen vendt helt på hovedet. Nu kan produktionen ikke forøges hurtigt nok for at hjælpe Ukraine og sikre Europa. Vi sætter en stor ære i at have en lille rolle i, at det lykkes.

Vi kan levere kvalitet på den helt høje klinge
Samtidig har vi gennem årene fået bekræftet, at vi kan levere kvalitet, leveringssikkerhed og dokumentation på den helt høje klinge, og producere de rigtigt kritiske og kostbare emner til forsvarsindustrien.

Vi har investeret mange millioner i udstyr, medarbejdere og procedurer for at kunne leve op til kundernes krav og forventninger. Her er et vigtigt element i at lykkes, at vores medarbejdere går til jobbet med den rigtige indstilling og de rette kompetencer. De ved, at ”godt nok” ikke tæller for vores kunder.

Kravene er omfattende, og vi har ud over maskinpark og kompetencer også arbejdet med vores organisation. I dag er vi stærke – også på midten – så vi kan gå ind og matche selv de rigtigt store kunder på alle niveauer. Det betyder meget, når en tekniker kan tale med en tekniker, en jurist med en jurist, en projektleder med en projektleder og en direktør med en direktør.
Samlet set er partnerskaber med forsvarsindustrien et rigtigt valg for os på RIVAL.

Vi arbejder dagligt med stor ildhu på at opfylde de høje krav og forventninger, fordi vi ved, at det gør en forskel for både kunden, vores arbejdsglæde og i den sidste ende for de danske soldater.