Det er forbundet med flere former for omkostninger, når vi kikser hos RIVAL og ikke overholder de kvalitetskrav eller leveringstider, som er aftalt med kunden. Men vi er kun mennesker, og derfor kan fejl ikke undgås.

Kvalitet og leveringstid er altid en væsentlig del af pakken, når vores kunder indgår aftaler med os. Vi strækker os langt for altid at overholde de aftaler, som er lavet med kunden.

”Når vi kikser”
”Vi gør os umage med at overholde aftaler, fordi vi ved, hvad det koster både hos kunden og hos os selv, når vi kikser,” fortæller adm. direktør Henrik Holvad. ”Her siger jeg helt bevidst ”når vi kikser” fordi vi ved, det ikke kan undgås.”

Bekosteligt
Det er en bekostelig affære, når der sker fejl. De emner, som bearbejdes, er oftest kritiske og kostbare for kunden og sandsynligvis noget, som enten skal bruges flere hundrede meter under havoverfladen eller måske til forsvarets nye Piranha 5 mandskabsvogne, som vores soldater skal have med til Afghanistan. Vores produktion er timet og tilrettelagt og giver ikke plads til forsinkelser.

Det koster derfor kunden både økonomisk og på hans omdømme/troværdighed, hvis kunden ikke kan levere til tiden til sine kunder. Samtidig koster det også her på RIVAL, når tingene skal gøres om, og medarbejderne skal arbejde i weekender og aftener for at afhjælpe de fejl, som er begået.

Vi skal lære af fejl

”Vi gør naturligvis alt for at undgå fejl og har både dygtige og veluddannede medarbejdere, gennemarbejdede procedurer og en stærk kvalitetssikring, som minimerer risikoen,” siger Henrik Holvad. ”Når det så sker alligevel, fordi vi er mennesker og ikke robotter, sørger vi altid for at lære af det, som skete, så vi undgår den samme fejl flere gange. Det er vigtigt for både os og vores kunder.”

Læs mere om vores kvalitetsomkostninger og leveringsevne

Se flere nyheder