Mange kunder bruger ofte RIVAL som en værdifuld sparringspartner ved udvikling og produktionsmodning af deres emner. Her er civilingeniør Esben Sarenbæk ofte styrmanden, når kundens idéer og ønsker bliver produktionsmodnet.

Om det færdige emne er en vingeprofil, en støbeform, et stempel til pålægschokolade eller en nøgleboks gør ikke den store forskel for RIVALs Esben Sarenbæk. For ham er opgaven hver gang at finde frem til den mest optimale konstruktion for kunderne, som også kan produceres mest effektivt. Det betyder, at kunderne måske ikke får lige det, de har bedt om, men netop det, de har brug for.

Effektivt bindeled
Esben er typisk det interne bindeled mellem kunden og alle afdelinger hos RIVAL, når der skal igangsættes en større eller mindre udviklingsproces. ”Det starter oftest med, at vores salgschef Christian Aarup kommer og drøfter nogle ønsker og specifikationer fra en kunde med mig,” fortæller Esben. ”Når vi herefter sammen med kunden frem til, at der er basis for et samarbejde omkring udvikling, konstruktion og produktionsmodning af emnet, tager jeg oftest over og bliver kundens bindeled til ressourcerne hos RIVAL på projektet.”

Uddannelse understøtter bredt fokus
Netop Esbens uddannelsen som civilingeniør med speciale i teknologibaseret forretningsudvikling skaber et godt grundlag for, at han kan fungere som det interne bindeled. Han har en bred viden om mange områder i en udviklingsproces – primært når det handler om konstruktion, styrkeberegning og produktionsmodning.

Esben arbejder således tæt sammen med mange af kollegerne på RIVAL i de enkelte projekter. Det er lige fra salg, over PTA og kvalitet til produktion og projektledelse. I den proces er den viden og erfaring, som er samlet hos RIVALs kloge hænder i produktionen også afgørende for, at man når frem til den rette konstruktion og får produktionsmodnet emnet mest effektivt.

Tætte relationer og høj tillid
Det er kendetegnede hos RIVAL, at der oftest opbygges et længerevarende samarbejde med kunderne. Det er også en væsentlig styrke i udviklingsprojekterne, hvor der konstant udvikles på processerne, når der specieldesignes konstruktioner. Her er der behov for at reagere hurtigt, hvilket fungerer væsentligt bedre og mere effektivt, når relationerne er tætte og tilliden høj mellem parterne.

Effekt i hele værdikæden
Det tætte udviklingssamarbejdet mellem kunderne og RIVAL kan helt konkret munde ud i, at der anvendes et nyt materiale til produktion af en vingeprofil for at øge værdien af de gennemførte tests i en vindtunnel, eller at et emne bearbejdes fremfor svejses for at øge styrken. ”Når vi er med hele vejen, giver det os helt unikke muligheder for at byde ind med nye konstruktions- og produktionsmåder,” siger Esben. ”Det løfter kundens værdi af de emner, som produceres, hvilket kan have effekt i hele deres værdikæde.”

Se flere nyheder