Fuld kontrol med forretningen

Digitalisering, automatisering og bæredygtighed er sammen med ordentlighed og partnerskab omdrejningspunkter i RIVALs ambitiøse vækstplan. I tætte partnerskaber med kunder og leverandører forfines kvaliteten af produkter og leveringsevne.

”I det arbejde er et velgennemtænkt Business Intelligence (BI) en vigtig forudsætning. Det bringer os i kontrol med forretning og processer. Når vi transformerer rå data til meningsfulde indsigter, giver det et detaljeret overblik og indblik. Hermed forøger vi vores evne til at træffe bedre og hurtigere beslutninger baseret på data,” fortæller produktionsdirektør og partner Thomas Timmermann.
”Vi er i fuld gang med BI-processen, og vores produktionsingeniør Flemming Christensen er styrmand på opgaven. POWER BI er implementeret som en del af vores interne processer og er godt på vej til at blive en værdifuld del af samarbejdet med vores kunder og leverandører.”

Power BI er et stærkt værktøj
Målet er at gøre Power BI til et nøgleværktøj for ”de gode beslutninger”, og det gælder både for interne beslutninger og for eksterne ud mod kunder og leverandører.

Ved at give lettere og mere transparent adgang til valide data, øges muligheden for at træffe de rigtige beslutninger baseret på fakta, og ikke på hvad nogen tror eller synes.

”Vi kan med et fuldt oplyst grundlag følge trends i produktionen og ændre vores adfærd og beslutninger. Dermed sikrer vi et stærkt grundlag for at leve op til de aftalte leveringstider. Og i de få tilfælde hvor det glipper, kan vi straks give kunderne besked om ændringerne,” siger Thomas Timmermann.

De første gevinster
”Vi oplever allerede de første større gevinster. Internt er vores ordre backlog reduceret væsentligt. Eksternt giver det endnu bedre muligheder for transparente forhandlinger med kunderne om langsigtede aftaler, som skaber værdi for begge parter. Skal vi forbedre de sidste procent på leveringsevnen, kræver det tæt samspil med vores kunder. De skal være parate til at give os ordrerne i god tid. Vi kan dokumentere gevinsten herved for begge parter med udgangspunkt i vores Power BI løsning.

Mulighederne med værktøjet er mange og fordelene store. Med BI implementeret tager vi endnu et vigtigt skridt i retning af at spille hinanden endnu bedre på RIVAL. Vi ser frem til at udnytte potentialet fuldt ud og dermed skabe værdi for vores kunder og understøtte RIVALs ambitiøse vækstrejse.”