Søren Djursland er udnævnt til ny pro­duktionschef hos RIVAL.

Søren har været på RIVAL siden sommeren 2014, hvor han blev ansat i produktionstek­nisk afdeling (PTA) som projektleder. Han har gennem sin tid hos RIVAL op­bygget en stor indsigt i virksomheden, kunderne, kompetencerne og produk­tionen, hvilket er et væsentligt aktiv i jobbet som produktionschef.

”Søren har taget ansvaret på sig som ny produktionschef, og man kan mær­ke, han har solide erfaringer med sig i bagagen,” siger ejer Henrik Holvad. ”Han kender vores medarbej­dere og kunder, og han er respekteret både internt og eksternt for sit solide arbejde.”

Se flere nyheder