Styrker både QA og QC

Som en naturlig del af den fortsatte udvikling ruster RIVAL løbende op på kvalitetsområdet. Det gælder både inden for QA (Quality Assurance) og QC (Quality Control). Kvalitetsstyringen er funderet på øverste niveau med produktionsdirektør Thomas Timmermann som ansvarlig.

Produktionsingeniør Anders Steenbjerg Rou svinger taktstokken i dagligdagen og har det overordnede ansvar for, at alle systemer og procedurer er opdaterede og anvendes aktivt i hele organisationen. Dette arbejde udføres i tæt samarbejde med Lene Kruse Jensen, som både har et ben i QA og QC, og dermed er et stærkt bindeled.

”Effektiv kvalitetsstyring kræver en stærk balance mellem QA og QC for at minimere fejl og opfylde/overgå kundens forventninger,” siger Thomas Timmermann. ”Derfor har vi også styrket bemandingen i QC-/måleafdelingen, som nu er på fire mand. Senest tilkommet er vores unge kollega Daniel Bjørnsholm.

I processen med kunderne er en tæt dialog om fremtidens krav alfa og omega. Også her har vores stærke partnerskaber en helt særlig betydning.
Alt i alt er vi rigtigt godt rustet til at leve op til de store forventninger, vores internationale kunder har.”