Kan vi stå sammen om en bæredygtig vækst?

Bæredygtig, økonomisk vækst i kombination med anstændige jobs er vigtige dele af indholdet i verdensmål 8, som er ét af de tre, vi arbejder målrettet for her på RIVAL.

Skal vi lykkes, kræver det teamwork – både internt hos RIVAL men også med vores kunder, leverandører og alle andre, som vi har berøring med. Ja, set i det store perspektiv helt til Christiansborg, Beijing og COP21.

Vi kan gøre meget i det daglige. Og det skal vi gøre – men lige nu kan vi kun se til, mens priserne stiger på olie, lønninger og materialer. Alt i alt er det med til at forringe vores konkurrenceevne, hvis vi ikke passer på.

Men hvordan står det til med bæredygtighed og verdensmål hos dem, vi potentielt taber til?

Det er en kendsgerning, at mange indkøbere fortsat ser mod øst, når vi skal måles og vejes – men i det regnestykke kan CO2 udledningen umuligt indgå, hverken i forhold til produktion eller fragt. Samtidig har Corona med stor sikkerhed vist os, hvilken betydning det også kan have at have leverandører tæt på.

Hos RIVAL fortsætter vi indsatsen for bæredygtig vækst og tager aktivt dialogen med kunder, leverandører og alle øvrige parter om, hvilke små og store muligheder vi har for sammen at gøre en forskel. Skal vi fx købe ”grønt” aluminium på Island i stedet for ”sort” i Fjernøsten. Mulighederne er der ofte, hvis vi er klar til at gå lidt på kompromis på prisen.

Læs videre på vores hjemmeside om bl.a. små og store tiltag som er med til at underbygge vores indsats for fortsat at have den bedst mulige arbejdsplads. Det er en væsentlig grundpille bag værdiskabende løsninger, bæredygtig vækst og social ansvarlighed.