Trivsel og fællesskab

Trivsel er et nøgleord for at skabe en god arbejdsplads. Mulighed for udvikling, anerkendelse og fællesskab har derfor naturlig plads i dagligdagen på RIVAL. En vigtig del heraf er fælles aktiviteter, som ikke handler om produktion af kritiske og kostbare emner. Det sætter vi en tyk streg under med en tur for alle medarbejdere til Harzen i foråret.

Også vores fælles cykelture hver fredag gør noget særligt for fællesskab og udvikling af ledere og medarbejdere. På fredagsturene hygger vi os og får talt om lidt af hvert. Det kan både være ting fra hverdagen på RIVAL og noget mere privat. Fundamentet for succes er en fælles interesse i, at det skal være en positiv oplevelse for alle. Derfor kører teamets langsomste rytter, så tempoet bliver ét, alle kan følge med i – og hurtigste mand samler tropperne bagtil.