Mere dialog og mindre stok

Det er en vigtig del af produktionschef Søren Djurslands arbejde på RIVAL at være med til at skabe en unik arbejdsplads og de bedste betingelser for udvikling af den enkelte medarbejder og virksomheden. Derfor er øget menneskelig indsigt kontinuerligt på Sørens dagsorden.

Som produktionschef har det stor betydning at være god til at håndtere en maskinpark og have indsigt i at udnytte mulighederne bedst muligt. Det har Søren Djursland med en baggrund som både maskinarbejder og produktionsteknolog. Mindst lige så vigtig er den menneskelige indsigt og det at være katalysator for, at medarbejderne har en god arbejdsplads, og at RIVAL opnår det allerbedste samspil mellem mennesker og maskiner.

Personlig indsigt og udbygget værktøjskasse
”På det område arbejder jeg kontinuerligt på at blive bedre. Mit mål er at blive lige så god til at håndtere mennesker som Henrik (Holvad). Der skal være mere dialog og mindre stok,” fortæller Søren Djursland. ”Det handler både om at øge min selvindsigt og styrke den måde, jeg handler på i forhold til andre mennesker.

Jeg er i den forbindelse netop nu i gang med et supergodt forløb med Troels Brink fra Konkordia, hvor jeg arbejder med NLP (Neurolingvistisk programmering), selvindsigt og ankerpunkter. Jeg får udbygget min værktøjskasse med meget mere af det ”bløde” inden for ledelse ved at have fokus på både sanser, kommunikation og den måde, vi som mennesker bruger vores oplevelser på.”

Vigtig del af strategisk udvikling
Den løbende udvikling og uddannelse af medarbejderne i produktionen og på ledelsesniveau er fundamental for RIVAL. ”Derfor er det også en indbygget del af både vores vision, mission og CSR-politik,” siger Henrik Holvad. ”Vi arbejder kontinuerligt med at blive bedre på alle pladser, både når det handler om mennesker og maskiner. Det er fantastisk at opleve den udviklingsrejse, Søren er i fuld gang med. Jeg har store forventninger til den betydning, det vil få både i det daglige arbejde i produktionen og for Søren personligt.”