Er man parat til at lægge hovedet hjemme, før man tager på arbejde, skal man ikke være hos RIVAL. Så klart udtrykker Jørgen Baltzer det. Han har været hos RIVAL i godt syv år nu og har på den tid lært mange nye ting.

Efter flere år som operatør i lille fræsegruppe fik Jørgen tilbudt ansvaret for målingerne på RIVALs nyindkøbte Zeiss målemaskine. Et tilbud han var rigtig glad for at få. ”Det er vigtigt, at man er parat til at lære nyt – og får lov til det.

Det er en gevinst både for én selv og den arbejdsplads, man er på,” siger Jørgen, som har været gennem et kortere uddannelsesforløb for at kunne betjene målemaskinen.

Målinger sikrer kvaliteten
Jørgen har ansvaret for at lave målinger på de bearbejdede emner fra produktionen. Målingerne sammenholdes med de tilladte mål, tolerancer m.v., som er angivet i de udarbejdede måle- og kvalitetsrapporter og er et vigtigt led i den dokumenterede kvalitet, RIVAL tilbyder.

Mød flere medarbejdere