Hos RIVAL er social ansvarlighed ikke bare tomme ord men et område, som har stor betydning i vores dagligdag.

Derfor tager vi et aktivt ansvar, både når det drejer sig om rekruttering til branchen, uddannelse af nye lærlinge, flygtninge i nærområdet og ved at give en ny mulighed til flexjobbere.

Fremtidigt rekrutteringsgrundlag 
”Vi er meget opmærksomme på den udfordring, det giver for vores branche, at over 300.000 maskinarbejdere forlader industrien inden for de næste 10 år og blot 100.000 kommer til. Derfor gør vi noget aktivt for at øge rekrutteringsgrundlaget. Det sker både, når vi samarbejder med lokale folkeskoler for at skærpe elevernes interesse for teknik, og når vi tager et ansvar for uddannelse af nye lærlinge,” siger ejer Henrik Holvad.

”Vi har som oftest fire lærlinge ansat, hvilket er et betydeligt antal i forhold til vores størrelse. Vi ved, hvor stor betydning det har for den enkelte lærling og for udviklingen i vores branche, at de unge mennesker kommer godt fra land med en god uddannelse inden for et område, som har deres interesse.”

Hvad er industritekniker – talentsporet?

På billedet har vi vores yngste lærling Nicolaj Strøm Bording, som er i fuld gang med en uddannelse som industritekniker på Talentsporet på Herningsholm Erhvervsskole.

Industritekniker – Talentsporet er en hel industritekniker-uddannelse på højere teknisk niveau. Uddannelsen er krævende fagligt og teknisk, og den henvender sig til den ambitiøse elev.

Skoleperiodens længde og antal er som på den almene industritekniker-uddannelse, men niveauet er højere, og fordelingen af fagene er ændret.

Se flere nyheder