Stærk slutspurt bringer RIVAL sikkert over 2022 målstregen

Omsætningen i 2022 blev den højeste i RIVALs historie og resultatet på bundlinjen tilfredsstillende. Det skaber stolthed hos ledelsen og bestyrelsen efter et år, som startede med mange benspænd.

De ambitiøse vækstmål er intakte, og CEO Henrik Holvad er overbevist om, at det bliver i 2023, RIVAL knækker omsætningsmålet på de 100 mio. I 2022 har RIVAL haft den højeste omsætning i virksomhedens historie. Bruttofortjenesten blev på 13,5 mio. og årets resultat på 4 mio. før skat.

Målrettet indsats skaber resultater
En bred pallette af indsatser har skabt grundlaget for, at RIVAL er kommet godt i mål. Det sker på trods af, at året startede hårdt ud, og man på flere områder var bagud fra årets begyndelse.
”Vi har arbejdet benhårdt på at opnå fuld kontrol over hele vores supply chain, herunder identificering af alternative leverandørveje, investering i nye maskiner samt øget oppetid,” fortæller Henrik Holvad. ”Hertil kommer solide data som grundlag for vores beslutninger fra vores Power BI. Alt dette har været en væsentlig del af forklaringen på, at vi er kommet godt i mål.”

Håndtering af mange bump
På lige fod med mange andre virksomheder har RIVAL også været tvunget til at navigere i udefra kommende begivenheder; som Corona-epidemi, krig i Europa, høj inflation, stigninger i energipriser, mangel på råmateriale og væsentlige prisstigninger fra leverandører mv. ”Det har kostet os direkte på bundlinjen samt udfordret vores leveringsevne,” siger Henrik Holvad. ”Vi har gjort alt for at håndtere udfordringerne bedst muligt til mindst gene for vores kunder. Vi kan dog ikke lave om på, at udefra kommende begivenheder har kostet flere millioner på bundlinjen.”

Stærkt arbejde i team RIVAL
RIVALs ledelse er meget imponeret over, hvordan alle medarbejdere har medvirket til at indhente det tabte og få lukket den ordre backlog, som blev oparbejdet i starten af 2022. ”Vi begynder også at kunne mærke effekten af vores trebenede partnerskab i ledelsen,” siger Henrik Holvad. ”Vi har hver vores fokusområder, som alle er væsentlige for at kunne lykkes. COO Thomas Timmermann har særlig fokus på optimering af vores supply chain, og vi tror på, at vinderen i vores branche bliver den aktør, der først får styr på dette.”

Lyse udsigter for 2023
RIVAL går ind i 2023 med optimisme. Virksomheden har en væsentlig ordrebeholdning og fortsætter med at se gevinsten af de tætte partnerskaber med både kunder og leverandører.

”Mange taler om recession, men det er ikke de signaler, vi får. Vores kunder ser mere positivt på fremtiden og bekræfter løbende, at de værdsætter vores samarbejde. Vores netop gennemførte kundetilfredshedsundersøgelse beviser dette. Vores kunder er vilde med at handle med os”, afslutter Henrik Holvad.