I mange virksomheder er der et krav om at gennem­føre årlige besparelser og optimeringer. Det medfører oftest også, at indkøbsafde­lingen går ud med krav om besparelser hos deres un­derleverandører. Men bespa­relser kan gennemføres på flere måder, hvilket man hos RIVAL har en helt klar hold­ning til.

”Det handler på mange områder om ikke at tænke helt konventionelt, når vi taler om indkøb og besparelser,” siger ejer af RIVAL Henrik Holvad og fortsætter: ”Vi har gennem flere år erfaret, at de kunder, som har bedst styr på deres forretning og ser på de totale omkostninger også ender med at få de bedste priser – og det på en sådan måde, at der kan blive en god forretning ud af det for både kunde og leverandør.”

Valide forecasts
Muligheden for at få gode priser star­ter oftest med, at kunden har valide forecasts for den fremtidige produk­tion af deres emner. ”Det vil sjældent blive en god forretning for kunden, hvis de starter med at bestille 200 emner og så gentager den proces fle­re gange hen over måske et år,” siger Henrik Holvad. ”Her handler det om på forhånd at vide, at der eksempelvis bliver brug for 1.000 styks om året og herefter indgå en rammeaftale med os om produktion af dem. Det giver os helt andre muligheder for at produ­cere, når vi har bedst tid og lægge på lager, så vi kan levere, når kunden har behovet og samtidig tilbyde en bedre pris.”

Optimering af produkt og produktion
RIVAL indgår ofte i en optimerings­proces om selve bearbejdningen, når det gælder kundens emner, hvilket også kan få en væsentlig betydning for den endelige emnepris.

”Når vores kunder vælger at indgå en længere­varende aftale med os, giver det også god mening, og der er god økonomi i, at vi ser på, hvordan vi kan optimere bearbejdningsprocessen og måske optimere på kundens specifikationer omkring bearbejdning, tolerancer og materialer,” siger Henrik Holvad. ”Det sker oftest i et samarbejde, hvor kunden kan se fordelene i at investere i et opstartsprojekt for efterfølgende at få mere fordelagtige priser på de fær­dige emner.”

Væsentlige besparelser
”Mange af vores kunder kan således i dag se fordelene i at indgå rammeaf­taler, hvor de ud over at få den fulde RIVAL-pakke med bl.a. dokumentati­on, målerapporter, kvalitet, leverings­sikkerhed og ordentlighed også opnår totaløkonomiske besparelser på helt op til 20 %. Men det kræver, at vores samarbejdspartnere i ”indkøb” hos kunden er klar til at se ud over den konventionelle indkøbsstrategi, hvor det kun handler om pris og produkt.

Tingene skal ses i en større sammen­hæng, og de totale omkostninger skal indregnes. Her kan kunderne så opnå de krævede besparelser uden at gå på kompromis med områder som kvalitet og leveringssikkerhed, som oftest er afgørende for dem, som i sidste ende skal bruge emnerne.”

Se flere nyheder